Bel 0499/318 997 of mail info@groen-atelier.be

De Vlaamse Tuinaannemer: Jong talent 2013-2014

Blog, Nieuws

Een tuinrealisatie van Groen atelier ¬†werd op 23 augustus bekroond in de categorie “Jong Talent 2013-2014″ in de wedstrijd van “De Vlaamse Tuinaannemer”.

 

Uiteraard zijn wij zeer trots dat we deze titel een heel jaar lang mogen dragen. Dit geeft ons een enorme duw in de rug en bewijst dat we degelijk en kwalitatief werk leveren van het hoogste niveau in zowel de aanleg als het onderhoud van tuinen.

Daarnaast is dit een enorme beroepserkenning, die het vak van tuinaannemer nog mooier in de verf zet!

Ik wil langs deze weg ook al mijn klanten bedanken waar we tot nu toe voor hebben mogen werken, misschien bent u wel de volgende?!

Ontdek hier onze bekroonde realisatie!

Jeroen!

 

De wedstrijd zelf…

Na de voorbije zestien succesvolle edities is het promo¬≠tie¬≠project, dat de naam draagt van ‚ÄúDe Vlaamse Tuinaannemer‚ÄĚ, toe aan de editie 2013-2014. Zoals elk jaar bestond er een nauwe samenwerking tussen de twee beroepsorganisaties nl. de Belgische Federatie van Groenvoorzieners (BFG) en het Algemeen Verbond van de Belgische Sierteelt (AVBS) onder de co√∂rdina¬≠tie van Rit Van¬≠geel.

In gemeenschap­pelijk overleg bepaalden zij de toelatings­voor­waarden tot de wed­strijd, selecteer­den zij de juryle­den en stelden zij de beoorde­lings­criteria op voor de jurering van de ingezonden realisa­ties.

Iedereen in Vlaanderen, die in hoofdberoep tuinaanne¬≠mer is en beschikt over een ondernemings-nummer, een handelsregister en een registratie als tuinaannemer, kon zich inschrijven voor de wedstrijd met √©√©n project in de opper¬≠vlakte¬≠categorie kleiner dan 250 m¬≤, tussen 250 en 1000 m¬≤, groter dan 1000 m¬≤ of in de categorie ‚ÄúJong Talent‚ÄĚ, waarvoor als bijzondere toelatingsvoorwaarden golden: niet ouder zijn dan 30, een ‚Äúeerste-generatie-bedrijf‚ÄĚ opgezet hebben en maximaal 5 jaar geregistreerd zijn als tuinaannemer.

De ingezon¬≠den realisa¬≠ties van de kandida¬≠ten werden in de loop van de maand juni aller¬≠eerst beoor¬≠deeld op stielkennis en vakmanschap door een preselec¬≠tiecom¬≠missie. De leden van deze commissie weerhielden 15 projecten. Daarna werden deze projecten beoordeeld door een zeskop¬≠pige jury, be¬≠staande uit een tuin- en landschapsarchi¬≠tect, twee tuinaanne¬≠mers, een planten¬≠deskun¬≠dige, een groenjournalist en een boomkweker. Zij taxeerden elk vanuit hun eigen invalshoek aanleg en onderhoud, bepaalden de groene toppers die in de aparte categorie ‚ÄúGroen kleurt‚ÄĚ het ¬†goud, zilver en brons verdeelden.

Doelstelling:

We willen het brede publiek duide­lijk maken dat de kennis en het vakmanschap van een tuinaannemer niet zo vanzelf­spre­kend zijn en dat het inscha­kelen van een echte vakman resulteert in mooie en vooral duurzame tuinen. Het wed­strijdgedeelte is dus enkel een middel om dit doel te berei­ken, geen doel op zich. Daarom zijn er ook geen echte prijzen voorzien voor de winnaars, enkel wat promotiestickers en een ingekaderde fotovergroting van hun project. Het individuele gewin moet hier de baan ruimen voor het algemene belang van deze sector.

Waarom dit project:

1) Omdat de rol van de tuinaannemer bij de realisatie van een tuin te vaak terzijde wordt geschoven. De aandacht gaat steeds uit naar het ontwerp en naar de gebruikte materialen. Nochtans staan zelfs het prachtigste ontwerp en dito materialen niet garant voor een mooie realisatie. Deskundigheid in aanleg en onderhoud zijn hierin minstens evenzeer een noodzakelijke voorwaarde. Op deze wijze beitelen we zelf aan de weg van de opwaardering van het beroep. We willen dat de particulier doorheen een ontwerp naar afwerking en finesses gaat kijken in realisatie. In die zin reflecteren onze winnende tuinen niet noodzakelijk de mooiste tuinen (wat een kwestie is van smaak!), maar wel de best aangelegde en onderhouden tuinen (wat een kwestie is van vakmanschap!)

2) Omdat het beroep van tuinaannemer in Vlaanderen geen enkele vorm van be¬≠scher¬≠ming geniet. Iedereen kan zich met een minimum aan inves¬≠te¬≠ring tuinaanne¬≠mer noemen. De erbarmelijke kwaliteit van werken van vele ‚Äėtuinaan¬≠nemers‚Äô ondermijnt al veel te lang het imago van deze sector. Gaandeweg hopen wij dan ook met dit project de particu¬≠lier alsmaar meer vertrouwen te geven in de sector. Het toeken¬≠nen van de titel ‚Äėwin¬≠naar van de Vlaamse Tuinaan¬≠nemer‚Äô betekent in deze zin ook zoveel als het toekennen van een kwaliteitslabel door de sector zelf.

3) Omdat het voor de sector eveneens een manier is om van elkaar te leren, om steeds te reiken naar beter, om de banden onderling te verstevigen en een terechte beroepsfierheid te kweken die een aantrekkingskracht heeft op jonge mensen, zodat weer meer jongeren kiezen voor deze prachtige stiel.

4) Omdat we weerwerk willen bieden aan de groene verpaupering die zich alsmaar meer een weg baant doorheen onze tuincultuur. De categorie ‚ÄúGroen kleurt‚Ķ‚ÄĚ onder impuls van de Vlaamse boomkwekerijsector speelt hierin een ware ambassadeursrol en zet de volle spotlights op het groen: het gebruik van exclusief groen, bijzondere combinaties, landschappelijke aanplantingen, bijzonder behoud van groen, een fijne aandacht voor wintersilhouetten, bloei, herfstverkleuring‚Ķ Deze categorie biedt de laureaat naast de erkenning van zijn uitmuntend algemene vakmanschap een extra label, dat zijn specialisatie in het groen in de verf zet.

 

Meer informatie: www.tuinaannemer.be

Comments are closed.

Groen atelier, beleef een uniek stukje groen dichtbij huis!